Zápis do ZŠ a MŠ

Zápis do základní školy se uskuteční ve středu 26. dubna od 13 do 17 hodin. S sebou prosím přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Zápis do mateřské školy se uskuteční ve středu 10. května od 8 do 15 hodin. S sebou prosím přineste žádost, která je potvrzena lékařem, dále rodný list dítěte a občanský průkaz. Žádost si můžete vyzvednout v MŠ během Dne otevřených dveří nebo si stáhnout zde  Žádost_o_přijetí_do_MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 JSOU:

Bez ohledu na bodové hodnocení budou přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním (i OŠD) a předposledním roce před zahájením povinné školní docházky, které patří do spádového obvodu.

Dalšími kritérii jsou Zájem rodičů o pedagogiku Začít spolu a sourozenec v MŠ nebo ZŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec.

Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří v MŠ ve středu 3. května od 8 do 15 hodin.