O Základní škole

Ve školním roce 2018/2019 máme otevřeny dvě smíšené třídy – 1. a 2. ročník (16 dětí),
3. a 4. ročník (18 dětí).
Na hlavní předměty (čeština, matematika, atd.) se děti dělí dle ročníku. U prvňáčků jsou přítomni 2 pedagogové (učitel a asistent). Na výchovy a centra aktivit se ročníky spojují a ve třídě jsou přítomni 2 pedagogové (učitel a asistent). V naší škole jsou také zapsáni žáci na domácí vzdělávání.

 

Proč zapsat své dítko právě do naší školy?

 

V naší škole dbáme na respektující a partnerský přístup k dítěti.

 

Ve třídě máme menší počet dětí. Můžeme tedy více uplatňovat individuální přístup k dítěti.

 

Zapojení rodičů do chodu školy. Rodiče mohou kdykoliv přijít do školy, výuky. Podnikáme společné akce, výlety, rodiče mohou pomáhat v centrech aktivit, zapojit se podle svých možností do školního života. 🙂

 

Žáky nehodnotíme známkami, ale slovním hodnocením. Slovní hodnocení má vyšší informační hodnotu a žáky více motivuje. Obsahuje informace nejenom o dosažených výsledcích, ale zahrnuje také postoje žáků, jejich úsilí a snahu.

 

Děti se učí aktivním a činnostním učením. Učení je proto baví a chodí do školy velmi rády. 🙂 Hlavní výhody aktivního učení jsou: zábavnější metoda učení, trvalejší osvojení získaných vědomostí a větší zájem o vyučovací předmět.

 

Číst se u nás děti učí genetickou metodou čtení. Výhodou je, že děti čtou mnohem dříve než běžnější analyticko-syntetickou metodou a díky tomu jsou lépe motivováni do dalšího učení. Důraz je zde také kladen na porozumění textu.

 

Matematiku se učí Hejného metodou. Dítě díky této metodě objevu matematiku samo a s radostí. Více o této metodě se dozvíte na www.h-mat.cz/principy .

 

Angličtinu budeme v naší škole vyučovat již od 1. ročníku. Víme, že je důležité začít s výukou cizího jazyka co nejdříve. Pokud dítě začne s jazykem do 6 let, kdy je senzitivní fáze pro jazyk, jde mu pak učení mnohem jednodušeji. V tomto období se děti naučí velmi snadno druhý jazyk. Děti budeme učit hravou a přirozenou formou.

 

Myslíme si, že pobyt venku na čerstvém vzduchu je pro děti velmi důležitý. Se spoustou aktivit se přesouváme ven do přírody. Často chodíme na exkurze a snažíme se učit reálným životem a zkušenostmi.