O Základní škole

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme 1. – 4. ročník základní školy.

ZÁPIS PROBĚHNE VE STŘEDU 26. DUBNA OD 13 DO 17 HODIN. VÍCE INFORMACÍ NA ČÍSLE 775/438094 NEBO MAILU zs.d.tresnovec@email.cz.

 

Proč zapsat své dítko právě do naší školy?

 

V naší škole dbáme na respektující a partnerský přístup k dítěti.

 

Menší počet dětí ve třídě. Můžeme tedy více uplatňovat individuální přístup k dítěti.

 

Zapojení rodičů do chodu školy. Rodiče mohou kdykoliv přijít do školy, výuky. Budeme podnikat společné akce, výlety, rodiče budou moct pomáhat v centrech aktivit, zapojit se podle svých možností do školního života. 🙂

 

Žáky nebudeme hodnotit známkami, ale slovním hodnocením. Slovní hodnocení má vyšší informační hodnotu a žáky více motivuje. Obsahuje informace nejenom o dosažených výsledcích, ale zahrnuje také postoje žáků, jejich úsilí a snahu.

 

Dítě se bude učit aktivním a činnostním učením. Bude tak pravděpodobně chodit do školy velmi rádo. 🙂 Hlavní výhody aktivního učení jsou: zábavnější metoda učení, trvalejší osvojení získaných vědomostí a větší zájem o vyučovací předmět.

 

Číst u nás děti budou genetickou metodou čtení. Výhodou je, že děti čtou mnohem dříve než běžnější analyticko-syntetickou metodou a díky tomu jsou lépe motivováni do dalšího učení. Důraz je zde také kladen na porozumění textu.

 

Matematiku se bude učit Hejného metodou. Dítě díky této metodě objevu matematiku samo a s radostí. Více o této metodě se dozvíte na www.h-mat.cz/principy .

 

Angličtinu budeme v naší škole vyučovat již od 1. ročníku. Víme, že je důležité začít s výukou cizího jazyka co nejdříve. Pokud dítě začne s jazykem do 6 let, kdy je senzitivní fáze pro jazyk, jde mu pak učení mnohem jednodušeji. V tomto období se děti naučí velmi snadno druhý jazyk. Děti budeme učit hravou a přirozenou formou.

Mimo běžnou hodinu angličtiny se děti budou učit cizí jazyk metodou CLIL. CLIL je integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka. Žáci používají cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích tak, jak se děje v hodinách cizího jazyka. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. V naší škole bychom si přáli mít rodilého mluvčího či angličtináře na velmi dobré úrovni, který by používal pouze anglický jazyk. Ve třídách mateřské i základní školy by docházel v době, kdy jsou otevřená centra aktivit a pomáhal v nich dětem. Pokud by například děti byly v centru Ateliér, angličtinář by jim vysvětloval postup, komentoval činnosti v angličtině. Děti se učí přirozeně touto formou.

 

Myslíme si, že pobyt venku na čerstvém vzduchu je pro děti velmi důležitý. Budeme tedy spoustu aktivit přesouvat ven do přírody. Spolupracovat budeme s Lesním klubem Březinka. Často budeme chodit na exkurze a budeme se snažit učit reálným životem a zkušenostmi.