Co je nového ve 3 a 4. třídě

 ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

ZÁŘÍ

Sešli jsme se společně ve třídě Soviček a přivítali jsme novou paní učitelku Martinu Grusovou. V tomto školním roce bude společně pracovat třetí a čtvrtá třída a s velkým nadšením jsme rozšířili naši třídu o menší pracovnu, která vznikla z bývalé šatny.

Zjistili jsme také, že v naší třídě nejsme vůbec sami. Objevili jsme nájemníka pavoučka Pokoutníka, kterému jsme vytvořili nezbytné podmínky pro lepší život. A už máme co pozorovat. Dalším překvapením byla moucha Arnoštek, která nás inspirovala ke tvorbě malého deníku. A aby toho nebylo málo, přidala se k nám i slepička, se kterou jsme se seznámili v krásné knize Jmenuji se Orel.

Naše společné téma na měsíc září bylo jasné : Pavoukovci.

Lovili jsme pro pavoučka co se dalo, zkoumali jsme sítě a jejich vlastnosti, druhy a velikosti, všude, kde se dalo. Taková cesta do Lanškrouna na Světový den první pomoci nabízí velké možnosti k lovu.

 

 ŘÍJEN – LISTOPAD – PROSINEC – LEDEN – ÚNOR- BŘEZEN

V říjnu až listopadu jsme museli zůstat a vzdělávat se doma. Všudypřítomný Covid – 19 byl zákeřný, ale my se nedali a pilně studovali dál. Věřte, že jsme využili zkušeností z jara 2020, kdy jsme se v první covidové vlně pomalu učili zacházet s počítačem a platformou Google Hangouts. Na podzim jsme využili větších možností, které nabízí Microsoft Teams. Ušli jsme dlouhou cestu. Přes povídání, psaní do učebnic a sešitů, vyplňování online cvičení až po sledování videí i klipů, ke společnému sdílení a vzájmenému učení. Malé školní navnazení jsem si užili dva týdny před Vánoci a potom jsme se zpět vrátili do svých domácích židlí ke svým počítačům. Přes všechny nesnáze našel každý v sobě ,,obrovskou“ sílu řešit problémy, spoléhat na své dovednosti, posílit sebevědomí a konečně i také improvizovat.

Během těchto dlouhých týdnů (až do března) se dětem podařilo pracovat na projektech: VESMÍR a NÁRODNÍ PARKY. Také se dětem dařilo pracovat na mnoha malých Úkolovnících, které obsahovaly mnoho nápadů na malé domácí pokusy a výtvarné dílničky.

Plány na plavecký kurz, vánoční jarmark a další, jsme posunuli na další školní rok.

 

DUBEN – KVĚTEN

HURÁÁÁÁÁ jsme zpět ve škole. Plní elánu a nadšení, že se uvidíme opět se svými kamarády a učiteli. Je to nádhera, bavit se z očí do očí….obejmutí a šup do práce! 🙂

Tolik akcí před námi…tak jdeme na to:

První pomoc s panem Skalickým…děkujeme a víme, že umět pomoci bližnímu v nouzi je důležité.

 

Karnevalové šílenství…z pohádky do pohádky se Sněhurkou a sedmi trpaslíky.

 

Téma HORNINY a NEROSTY. Opravdu zajímavé, co nás obklopuje a jak na nás kameny promlouvají.

 

Výlet za poznáním a hraním si s kameny.

Den Země a pomoc naší planetě od odpadků…

 

Už jste někdy zkoušeli ,,živou pyramidu“? Děti ano 🙂

 

Vždy se snažíme látku, kterou aktuálně probíráme ozvláštnit besedou s rodiči či odborníky. Navštívilo nás mnoho zajímavých lidí. Pan Mikhalin s povídáním o  horninách. Paní Šternástková s povídáním o nerostech a jejich účincích. Dokonce se u nás na zahradě prolétli dravci. Poslechli jsme si přednášku o pravěku z pohledu geologie. Dozvěděli jsme se mnoho informací o Polsku, ze kterého přijela Sylwie (dobrovolnice z DDM Damián). Navštívila nás paní Filipová, která donesla na ukázku svoji sbírku brouků. Paní Tenenková nás seznámila s dobou 60. let 20. století. Pan Toncr nám prohloubil vědomosti o motýlech… Děkujeme velice všem, kteří si udělali na nás čas a obohatili nás  o další infrmace a přispěli k prohloubení všeobecného přehledu.

 

Čarodějnice 2021

 

A že se stíháme i učit, o tom není pochyb 🙂

Mimoškolní aktivity – setkávání s rodinou…to je jedna z priorit naší školy. DEN PRO RODINU.

 

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

ZÁŘÍ

Tak nám začal nový školní rok a my se společně vrháme do neznámých vod a zákoutí třetího ročníku . Máme novou kmenovou třídu a zatím  nám je tady všem spolu dobře.  K začátku školního roku patří sdělování prázdninových zážitků, a protože jich je opravdu mnoho, každý z nás má zamluvený jeden den, aby mohl povyprávět prázdninová dobrodružství.

A protože jsme opravdu zvídaví, vrhli jsme se hned do učení. Zúčastnili jsme se Světového dne první pomoci. Orientovali se v přírodě a objevovali jsme světové strany. Zabývali jsme se recyklací baterií a vyzkoušeli si různé pokusy.

Plavání zbožňujeme a voda je pro nás ,,labůžo“, opět navštěvujeme plavecký bazén na ZŠ Dobrovského. Učíme se splývat pod vodou, kraulové nohy a skákat do vody.

ŘÍJEN

Říjen nám přivál mnoho zajímavých témat, kterým jsme se věnovali s chutí sobě vlastní. Objevovali jsme svět moudrosti, podzimní přírody a pohádek. Tvořili jsme povrch Země, vyzkoušeli jsme si udělat zdravé smoothie a v DDM Damián nám ukázali, jak se dělá jablečný mošt. Zúčastnili jsme  se besedy v Městské knihovně s panem spisovatelem Jiřím Šanderou a společně s rodiči pouštěli draky na Drakiádě. Také jsme hodně sportovali. Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili Běhu v Kypuši, zahráli jsme si bowling v Ústí nad Orlicí a dále zdokonalujeme své plavecké dovednosti.

Hned vedle naší školní zahrady se nachází menší park, do kterého se občas chodíme učit. Všimli jsme si, že po zemi leží mnoho odpadků, které jsme se rozhodli posbírat a uklidit.

LISTOPAD

Listopad byl plný významných událostí, a to i u nás ve škole. Celý týden jsme se věnovali událostem ze 17. listopadu 1989, kdy se odehrála ,,Sametová revoluce“. Žili jsme pro myšlenky svobody, studentské revoluce, boje proti komunismu atd.  Na besedu k nám zavítala p. Jitka Janyšková a Jan Šebrle. nemohli jsme se nabažit zajímavého a barvitého vyprávění.

Také jsme podnikli exkurzi s panem Martinem Štěpánkem do Lichkova a Letohradu. Ukázal nám, co obnáší práce výpravčího. Mohli jsme nahlédnout do zázemí vlakového nádraží a kabiny vlaku.

Smyslem listopadu bylo procvičit všechny smysly 😀 Jaký máme hmat, sluch, čich, chuť a instinkt? …to vše fungovalo moc dobře.

Jupíí…plavecký výcvik ukončen!

Vánoční jarmark

Jako každý rok, jsme pořádali vánoční Jarmark. Konal se 30. 11. 2019 v kavárně u Jakuba. Tvořili rodiče, paní učitelky i děti. Letos navštívilo jarmark hodně lidí. Tuto akci pořádáme abychom dělali lidem radost a vydělali jsme na nové školní pomůcky.

Prosinec

,,Prosinec prosí o malou chvíli…“ Tato slova z písničky, jsme potřebovali, poněvadž času bylo málo. Trénovali jsme vánoční koledy, vyráběli ozdoby na stromek, nacvičovali básničku pro Mikuláše, pekli linecké cukroví, do toho stále pilovali malou násobilku, sčítání  a odčítání do 1000, začali jsme doplňovat I,Y do vyjmenovaných slov, navštívili úžasné vystoupení Adolfa Dudka v městské knihovně, vyráběli voňavá mýdla, navštívili výstavu obrazů Josefa Lady a mnoho mnoho dalšího bylo na prosincovém programu.

    

Květen a červen 2019

VODA…VODĚNKA ..jedno z mnoha pro nás zajímavých témat byla i voda. Tak nesmírně důležitý a cenný živel pro náš život. Zkoumali jsme čistotu vody, dělali s ní pokusy a také se radili, jak s vodou šetřit.

 

Den dětí jsme oslavili v jízdárně nedaleké Střední zemědělské školy. Byl to pro nás všechny obrovský zážitek. Děkujeme paní Renatě Kalousové a také paní Parentové za perníkové medaile pro děti.

Všechno kolem nás kvete, a tak by byl hřích nedozvědět se něco o volně rostoucích rostlinách a jejich účincích. Tvorba herbáře nás moc bavila.

Do konce měsíce ještě prozkoumáme hmyz…

…a rozloučíme se ve velkém stylu: PIKNIK, DOBRŮTKY, DĚTSKÉ ŠAMPAŇSKÉ A VÝSVRDOÓó 🙂

 

Duben 2019

Den ,,autismu,, je již tradiční akcí, které se zúčastňujeme každý rok.

Velkou část měsíce dubna jsme věnovali tématu VESMÍR, a to hlavně proto, že se děti nemohly nabažit záhad, které nám vesmírný svět poskytuje.  Jak velká je černá díra? Proč se mezi planety už nepočítá Pluto, z čeho je Saturnův prstenec, …a mnoho a mnoho dalších otázek vyvstalo při povídání v kruhu. Proto není divu, že jsme se vydali na Exkurzi do Planetária a hvězdárny v Hradci Králové.

A přípravy na Velikonoce nás také neminuly… přijela za námi Jindra Helerová z Moravské Třebové, která nás naučila dělat ručně vyrobená mýdla. Seli jsme pšenici a vyráběli velikonoční zápichy.  Pomlázky nás naučil plést pan Pavel Tenenko a maminky s dětmi si mohly vyrobit na velikonočních dílničkách pěknou dekoraci.

 

Březen 2019

,,Březen, za kamna vlezem“. Ovšem my jsme se nikde neschovali, naopak březen jsme věnovali nácviku bruslení. Asistent Pepa, nás učil, jak se pohybovat na ledě, jak se vyhnout překážkám a dokonce jsme si zahráli i hokej! A hádejte kdo byl v bráně?  No přece hokejový brankář Josef Pávek. 🙂

   

Také nás v březnu navštívil pán, který chová dravce. Velmi slavné dravce, někteří vystupují i ve filmech, jako zvířecí herci. Mohli jsme vidět: kalouse ušatého, káně lesní, orla mořského i čápa bílého. Pohladit jsme si mohli jezevce a lišku. K tomu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě těchto zvířat.

Tento měsíc jsme cestovali po světě i u nás doma, zvolili jsme si téma: Zvířata jiných kontinentů, Česká republika a Lanškroun. Navštívili nás rodiče Markétky – pan Toncr s paní Kryšpínovou a připravili pro nás ukázku exotických zvířat i s centry. Mohli jsme vidět tarantuli, korálovku i pakobylku…. Na závěr přišla pověstná třešnička na dortu, krmení agam.

Měli jsme i návštěvu z Itálie. Dobrovolnice v DDM Damián, Cora, nám přišla popovídat o její rodné zemi.

Završením celého měsíce byla beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou a exkurze po památkách Lanškrouna.

 

Leden a únor 2019

Do nového školního pololetí jsme vkročili pravou nohou a z vysvědčení jsme měli velkou radost, protože jsme si ho náramně užili. Pojali jsme ho jako ,,den NARUBY“. Děti byly v pyžamech nebo si zahrály na paní učitelky. Věřte, že legrace byla! 🙂

Druhé pololetí se nese v nabývání nových vědomostí a dovedností. Děti v první třídě poznávají číselnou řadu do 20, čtou a píší slova v malé tiskací i psací abecedě. Druhá třída poznává malou násobilku a v českém jazyce druhy slov. Společně pak procvičujeme určování hodin.

Děti se i nadále rozvíjejí v našich školních kroužcích. Co třeba technický? Vedoucí kroužku Pavel Tenenko říká: ,,Občas mě děti příjemně překvapí tím, že přesáhnou nastavenou hranici v tom co dělají, jejich způsob řešení je inovativní.“ Samozřejmě má v tomto kroužku další nápady a plány, které chce s dětmi vyzkoušet. Nyní pracují s Ozobotem, s technickou stavebnicí a se dřevem.

 

Únor byl plný zajímavých akcí. Děti absolvovaly lyžařský výcvik v Přívratu, tančily a řádily na školním karnevale a dokonce se aktivně podílely na tvorbě svačin v rámci projektu ,,PESTRÁ STRAVA BEZ ZBYTEČNÉ CHEMIE“.

 

Prosinec 2018

Vánoční čas – všechny přípravy, zvyky a tradiční setkání, které jsou s ním spojené utekly jako voda. Ale ,,móc “ jsme si to užili!

Hned první víkend v měsíci proběhl vánoční jarmark v městském muzeu Lanškroun. Díky dětem, učitelkám a šikovným , ochotným rodičům se podařilo nashromáždit mnoho krásných výrobků, které jsme na jarmarku prodávali. Vlastně prodávaly děti a nás těšilo, jak jim ta matematika pěkně jde.

   

 

Také do školy přišel Mikuláš s čerty, ale děti se ani trochu nebály. No, možná někde v koutku … vzadu hryzalo svědomí 🙂 Ale básničkou a písničkou jsme vše napravili.

 

V prosincových centrech jsme nezaháleli.

 

 

 

Čekalo nás také vystoupení na lanškrounském náměstí, kde se odehrávaly adventní trhy. Děti vystupovaly s anglickou pohádkou a anglicky zpívanými koledami.

 

Zpívání u stromečku + cesta světla. Krásná a voňavá vánoční atmosféra.

Nakonec to nejlepší – vánoční besídka a Ježíšek přišel i do školy.

 

 

Listopad 2018

Ani listopadové pochmurné počasí nás neodradilo trávit čas aktivně. Bavila nás témata podzimní přírody: stěhovavý a tažní ptáci, jehličnaté a listnaté stromy, zvěř žijící v lese a na poli…zkusili jsme vyrobit podzimní mandalu a odlévat stopy divoké zvěře.

  

  

Velice úsměvná a zábavná byla beseda s paní spisovatelkou dětských knížek, Zuzanou Pospíšilovou. Někteří z nás si při této příležitosti založili novou kartičku na vypůjčování knížek 😀

 

Máme obrovské štěstí, že jsou kolem nás velice šikovné, hodné a svůj čas obětující MAMINKY. Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili a tráví volný čas  s dětmi, a ještě k tomu ve škole!!!!! Perníkový adventní kalendář s paní Hanou Parentovou.

  

No a jinak se pořád dost bavíme a taky plaveme.

    

Komorní filharmonie Pardubice – koncert: Trampoty pana Bambuly

   

 

Říjen 2018

Říjen se nesl v duchu oslav 100 let založení Československé republiky. Ani my jsme si nenechali ujít tuto významnou událost a řádně jsme to probrali a oslavili. Ale nejprve nás navštívil jeden z tatínků a povyprávěl nám o své zajímavé práci ,,strojvůdce“.  Od té doby koukáme po mašinách a hádáme, jak se jim mezi železničáři říká. 😀 Náš spolužák Emílek nám představil svého malého zvířecího kamaráda. Zajímavá byla také beseda s ilustrátorkou dětských knih – Veronikou Balcarovou v Hejlově mlýně.

 

Běh v Kypuši… děti bojovaly o umístění jako lvi! Všem vzdáváme hold, za odvahu a vytrvalost.

 

Hejlův Mlýn

Děkujeme paní Radce Janyškové za zprostředkování, pohoštění a poskytnutí zázemí. Moc rádi se sem vracíme.

  

Projekt – 100 let založení Československé republiky

Děkujeme za nápady, přípravy a pomoc všem, kdo se podíleli. Především Dagmaře Tenenkové za pomoc a organizaci celého týdne.

 

   

Muzeum

  

Slavnostní sázení lípy

  

 

 

 

Září 2018

První školní (zářijový) měsíc jsme přivítali u nás ve třídě ,,SOVIČEK“ nové prvňáčky…a tak je nás už 18.  🙂 Adaptace na nový školní rok, prostředí i spolužáky byla tak rychlá, že jsme ani chvíli nezaháleli a pustili se do práce, poznávání a cestování. Děti začaly navštěvovat plavecký výcvik na ZŠ Dobrovského a postupně se hravě zbavují strachu z vody.  

Snažíme se, aby nám spolu bylo ve třídě dobře. K tomu je potřeba lépe se navzájem poznat. Proto jsme si udělaly výlet až do historicky krásné Olomouce, kde jsme poznali velký park, radniční orloj na Horním náměstí, mnoho kašen a hlavně jsme zavítali do SNOEZELENU. Podmořským světem jsme propluli plní hmatových, čichových a zrakových vjemů a bylo nám táááák dobře 🙂

  

A protože je před námi velká sláva, začali jsem se na ní chystat. Navštívili jsme muzeum v Jablonném nad Orlicí – výstava: Hry a hračky našich prarodičů. Děti byly velmi zaujaté podobou hraček, které se už téměř nepodobají těm dnešním. Zbytek času jsme strávili na hřišti, kde si děti užívaly dětských her…které se už tolik o těch dřívějších neliší. Hra ,, NA PIRÁTY“ bude pořád v kurzu 😉

 

Následně jsme v centrech aktivit pracovali se školními pomůckami našich babiček a dědečků.

 

Joo a nesmíme zapomenout! Sázíme a pozorujeme 🙂 Uhodnete rostlinu?

 

Červen 2018

 

V červnu jsme se již pomalu loučili s koncem prvního školního roku. Prvního roku nejenom pro děti, ale i pro školu s novým programem. Byl to úspěšný rok, s dětmi se pracovalo jedna radost a spolupráce s rodiči byla také úžasná. Pro nás vše proběhlo nad očekávání a jsme rádi, že můžeme děti doprovázet na jejich cestě vzděláváním právě my.

 

Co se týká akcí v tomto měsíci, tak jich bylo nespočetně. 🙂

Nejprve jsme oslavili Svátek dětí v Mamutíkově parku na Dolní Moravě. Děti si užívaly nejenom s vodou, ale také v pískovém světě. Děkujeme rodičům za doprovod a dopravu. Další akcí byl výlet na Mariánskou horu, užili si rozhledny a poté přírody na cestě zpět do školy. Naši žáčci se zúčastnili závodů v Rudolticích, sportovali během různých disciplín.

 

Společně se školkou jsme jeli na výlet do Pradědova muzea v Bludově. Děti nejprve čekala „vzdělávací“ část, poté si pohrály v herně a nakonec i venku na hřišti.  S družinkou se děti vydaly na DOD do AVX. Dozvěděly se spoustu informací nejenom o firmě, ale také o vesmíru.

 

 

 

V úterý 19. 6. jsme šli zahrát divadlo do Domova pro seniory. Děti také pověděly básničky, které se učily na besídku a poté odpovídaly na otázky k naší škole. Ve čtvrtek 21. 6. se konaly dopoledne Sportovní hry, kterého se zúčastnily i děti z Březinky, a odpoledne se konal Předprázdninový rej v Havajském stylu.

 

 

Poslední týden byl už spíše o zážitcích než o učení. Byli jsme na koních, v kině a na boulderu.

 

Květen 2018

 

Na začátku května nás čekala akce v Lanškrouně o recyklování. Naši školáci se dozvěděli spoustu nového o přírodě, recyklování, dravcích, ale také stříleli z luku.

  

 

O týden později jsme se ve škole zúčastnili projektu Tonda Obal. Opět jsme se zabývali ekologií, zpracováním odpadů, zkoušeli třídit.

Ve středu 23. 5. jsme navštívili naše spolužáky z Lesního klubu v Letohradě. Děti si pohrály na zahradě klubu, skládaly slova z písmen a vařily si buřtguláš. Všichni si den moc užili.

Ve čtvrtek 24. 5. proběhlo v knihovně Lanškroun pasování na čtenáře. Naši prvňáčci udělali od začátku roku velký pokrok a někteří z nich již mají na svém čtenářském kontě několik knížek.

        

 

 

V českém jazyce přepisujeme slova a věty z tiskacího písma do psacího, trénujeme dě, tě, ně a více čteme. Některé děti chodí předčítat do školky dětem před spaním. V matematice jsme dokončili číselný obor do 20. Děti trénují počítání zpaměti pomocí her: Autobus, Početní král, Pyramidy atd. Zopakovali jsme stavění budov podle plánku, geometrické tvary a krokování. Vyzkoušeli jsme pár pokusů s vodou a poznali květiny v okolí školy.

   

Duben 2018

 

V dubnu jsme se ve škole i mimo školu věnovali tématu povolání. Děti navštívily rovnou dvě exkurze. První exkurze se konala ve firmě Wendell. Stavbou nás provedl Kryštůfkův tatínek a všichni byli z exkurze nadšení. Druhá exkurze se konala ve firmě Linteo. Děti zjistily, jak vzniká obal na výrobek, fotily si svou oblíbenou hračku a zkoušely si svůj vlastní design kapesníků.

 

 

V pátek 20. dubna nás navštívilo divadlo a v úterý 24. jsme jeli za seniory do Domova pro seniory. Dopoledne jsme strávili vyráběním.

 

     

 

Pátek před slavením Čarodějnic jsme strávili dopoledne plné kouzel a her. Děti plnily úkoly a také čarovaly. 🙂

            

             

 

Tento měsíc jsme shrnuli také proběhlé čtvrtletí během triády. V češtině děti stále pokračují ve zlepšování jejich psacích a čtenářských dovedností. Spousta dětí již dokončila poslední třetí díl a věnují se přepisu tiskacího písma do psacího, ověřují si naučené dovednosti. Učíme se skládat věty, posloupnost ve větách a trénujeme porozumění textu. V matematice trénujeme číselnou řadu do 20, počítání zpaměti, porozumění slovním úlohám a spojování dvou bodů, pomocí pravítka. V dubnu pokračujeme v pozorování jarních květin a část dubna jsme věnovali velkému a velice zajímavému tématu – Vesmír. Děti poznávají sluneční soustavu a jednotlivé planety. Nevyhnuli jsme se ani astrologii, kde si povídáme o ,,souhvězdích“.

            

 

Březen 2018

 

Březen byl v naší školičce plný akcí, ale také bylo několik prázdnin. V tomto měsíci měli školáci hned jarní prázdniny a o dva týdny později velikonoční. I tak jsme toho spoustu stihli. Březen jsme zahájili Dnem otevřených dveří. Děti na tento den přichystaly samy občerstvení – pekly buchtu. Pečlivá byla i příprava. Děti si napsaly recept, spočítaly, kolik je potřeba na dvě takové buchty a suroviny si šly koupit do místního obchodu. Skvěle také zvládají péči o mazlíčka Bibinku. Samy si už rozdělí práci, krmí ji a čistí jí klec.

 

                

 

V úterý 6. 3. k nám do školy a školky přijela paní s muzikoterapeutickou pohádkou Jak pračlovíček k ohni přišel, děti byly nadšené.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Noc s Andersenem se konala v pátek 23. a děti si ji velmi užily. Plnily několik úkolů, které se týkaly tématu Pejsek a kočička, Josef Čapek a H. Ch. Andersen. Ráno jsme společně s rodiči posnídali a přečetli si knížku.

 

          

 

V pondělí 26. 3. se u nás konaly Velikonoční dílničky, kde si návštěvníci mohli vyrobit spoustu velikonoční výzdoby, uplést pomlázku, ozdobit vajíčka.

 

           

 

Ve středu 28. 3. jsme měli možnost zblízka poznat práci záchranáře, prohlédnout si vybavení sanitky a dokonce některé zařízení vyzkoušet ,, na vlastní kůži“.

 

        

 

V březnu začalo také několik nových kroužků. Děti mohou navštěvovat technický kroužek, dramatický kroužek a jógu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V českém jazyce už některé děti umí všechna psací písmena, dokáží porozumět i náročným textům, vyprávět příběh a učíme se vyjadřovat v kruhu. Trénujeme přepis z tiskacího písma do psacího, skládáme věty, čteme si o jaru. V matematice si děti rozšiřují číselný obor o nová čísla do 20, pracují s doplňkem a zkouší zvládat více číselných operací najednou. Zapojili jsme do matematiky nové prostředí ,,autobus“ a učíme se počítat zpaměti. Matematické hry nás baví, a proto hrajeme: piráty,početního krále, bingo, jaké číslo si myslím atd. Začalo jaro, to znamená, že nás láká trávit více času venku, pozorujeme přírodu a první jarní rostliny.

 

Únor 2018

V únoru jsme začali předáváním vysvědčení. Byl to den NARUBY a tak bylo vše úplně jinak, než jsme zvyklí. Místo chlapečka nám přišla do třídy paní učitelka Ema, některé děti přišly v pyžamu a někdo dokonce přišel za prasátko. Rozdali jsme si vysvědčení, hráli jsme hry, děti učily paní učitelky. Byl to veselý den. 🙂

             

 

V pátek 9. února proběhl ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Základní školou speciální karneval. Do školy přišly zpěvačky, kovbojka, ale také rytíř, medvěd, drak či motýlek. Děti si karnevalové hry a tančení moc užily. Odpoledne si přišli na své také rodiče, kteří se zúčastnili kavárničky. Paní Štěpánková upekla výbornou buchtu, uvařili jsme si kávu a čaj a strávili společně příjemné odpoledne. Probrali jsme všechna důležitá a aktuální témata týkající se našich prvňáčků.

 

 

V rámci tělocviku děti ještě absolvovaly poslední lekce bruslení s lektorem a někteří z nich se zúčastnily lyžařského výcviku ve ski areálů Přívrat.  Adaptace na lyže probíhala v kid parku, kde si děti měly možnost vyzkoušet Pingui kolotoč, provazovou lanovku a slalom mezi zvířátky. Díky instruktorovi Láďovi se malí lyžaři seznámili s dovednostmi, jako je např. nácvik základního postoje, rovnováha ve skluzu na jedné lyži, pluh a oblouk v pluhu. To vše probíhalo hravou formou a s různými pěnovými pomůckami. Závěrečné dva dny se nesly v duchu závodů a karnevalových masek. K dobré náladě a pohodě přispělo i úžasné zázemí a lidé ze ski-areálu.

         

 

A jak nám jde učení? Všichni pracují dle svého tempa a učí se novým věcem. V českém jazyce už někteří dokončili první díl a s chutí se vrhli na další. Některé dokonce psaní baví natolik, že už mají hotový i třetí díl. 🙂 Učíme se porozumět stále náročnějším textům, pracovat s nimi, individuálně procvičujeme čárky a háčky ve slovech a abecedu. Pokračujeme ještě ve čtení Ferdy a poznáváme pocity z jiných úhlů pohledu. Stále nás baví jóga, relaxujeme u mandal. Matematika nás baví, především matematické chvilky, kdy zkoumáme a hrajeme si s čísly. Už jsme překročili desítku a známe i pojem ,,tucet“. Slovní úlohy nám občas zamotají hlavu,ale my si s nimi poradíme 🙂 V únoru jsme se v Prvouce  věnovali tématům lidské tělo, hygiena, zdravá výživa a první pomoc. Děti se dozvěděly mnoho informací o tom, jak to funguje a vypadá uvnitř nás. Pomocí dramatizace jsme si vyzkoušeli krizové situace a poznali, jak se v nich zachovat. V hudební výchově se učíme nové písničky, např. Zima, Krtek, a Hoky koky. Stále trénujeme udržování pravidelného rytmu, pomáhá nám hra na djembe a různá hudebně-tělesná cvičení.

              

 

 

 

 Leden 2018

 

Jak jsme se měli v lednu?

Začali jsme chodit bruslit, což nás moc baví. Zvládli jsme celkem tři lekce, další dvě nás čekají v únoru. Také jsme si do sytosti užívali sněhu. Občas se z nás stávali i andílci. 🙂

 

Ve čtvrtek 11. 1. se z nás stali bubeníci, kdy přijel pan Jasanský a učil nás nejen bubnovat.

 

         

 

Dalším zajímavým dnem bylo 31. 1. Místo vysvědčení jsme jeli do Pardubic na koncert do Sukovy síně. Koncert se jmenoval Karneval zvířat a při poslechu hudby jsme poznávali nové hudební nástroje. Vysvědčení jsme si dali až den poté. Celé to vlastně bylo NARUBY, ale o tom až v únoru. 🙂

 

     

 

V českém jazyce se učíme psací písmena, je to pro nás nové, některé tvary složité, ale moc se snažíme. Někteří z nás jen vejdou do třídy, už z aktovky tahají písanku a píší o sto šest. Ve čtení se stále zlepšujeme, někdy si už bereme knížky s jednoduchými texty nebo encyklopedie a v kroužku povídáme, co jsme se zajímavého dozvěděli. Společně začínáme číst knížku o žabákovi Ferdovi a poznáváme, jaké pocity můžeme mít a že je v pořádku, i když kolem nás proletí muška Hněv nebo Smutek. Společně se učíme, jak s pocity zacházet dál. Píšeme také v matematice, procvičili jsme čísla 7, 8 ,9. Pokračujeme v krokování a stavíme stavby z krychliček podle plánku. Hrajeme si s modelínou a špachtlemi. Prvouka nás baví. Celý leden si povídáme, jak vypadá naše tělo, ale také jak funguje uvnitř. V angličtině jsme začali také probírat lidské tělo a kalendář. Často hrajeme hry na procvičování i již probraných slovíček. V ateliéru jsme vyráběli obrázky z tvarů a fólií a vyzdobili si jimi třídu. Také nás Lenka naučila plést náramek, což nás moc bavilo a dělali jsme sněhuláka z ponožky.

 

Prosinec 2017

 

Během prosince zažily děti mnoho krásných zážitků zejména při chystání se na Vánoce.

 

V úterý 5. prosince navštívil děti Mikuláš s anděly a čertíkem. Děti jim pověděly básničky, zatančily na čertovskou písničku a poté společně pracovali na mikulášských úkolech. Děti od Mikuláše dostaly balíček a i zbytek dne probíhal ve znamení této tradice.

 

 

Ve středu 13. jsme s dětmi jeli za panem farářem do evangelického kostela v Horní Čermné. Pan farář se nám úžasně věnoval, zazpívali jsme si, společně postavili betlém a povídali si o kostele a Vánocích. Nakonec jsme zakončili výlet velmi dobrodružně, když nám ujel autobus. 🙂

 

Poslední vánoční týden by ve znamení krásných zážitků a povídání si o tom, co pro nás Vánoce znamenají a jak je důležité být s těmi, které máme rádi. Během tohoto týdne jsme pekli cukroví, které jsme hned další den vzali s sebou na ochutnání do Domova pro seniory. Tam děti zahrály babičkám a dědečkům maňáskové divadlo a zazpívaly koledy. Poté se povídalo o vánočních zvycích dříve a dnes a bylo velmi zajímavé dozvědět se o tom, jaké dárky a zvyky pamatují senioři. Ten stejný den jsme s dětmi zavítali na výstavu Pohádkové Vánoce. Děti mohly obdivovat krásné betlémy a kostýmy z pohádek. Další den ve škole proběhla čtenářská dílna pod vedením Dáši Tenenkové. Děti si jí velmi užily, společně pracovaly po přečtení s knihou i tématem knihy, které bylo Vánoční hvězda a husa Líza. Ve čtvrtek jsme si společně s rodiči vyrobili ozdoby na strom venku a zazpívali si vánoční koledy. V pátek jsme se s dětmi během dopoledne loučili, děti si vylosovaly každý dáreček, ochutnaly cukroví, zazpívaly koledy, vyzkoušely nové hry a poté na ně čekalo divadlo, které přijelo k nám do školy.

 

 

A co nového se dělo v učení? 🙂 Ukončili jsme již sešit cviků pro psaní a mohli začít s prvními psacími tvary. Děti se s nadšením vrhly do nové výzvy a trénují malé psací samohlásky. Ve čtení již čteme

malé tiskací písmena, dáváme důraz na porozumění textu a využíváme k tomu různé pomůcky, které si mohou děti vybrat podle složitosti. V ateliéru děti vyráběly andílky, hvězdy, přání pro rodiče a svícínkya během vyrábění procvičovaly slova jako glue, cut, pencil a další. V angličtině opakovali již naučená slovíčka z minulých měsíců, ale přidaly i nová jako star, bell a další k tématu Vánoce. V matematice jsme pokročili k početním operacím (přidej, uber), naučili se psát číslice 4 – 6 a přitom poznali i významnou úlohu nuly, děti se pomalu učí rozhodovat, jaký postup zvolí při počítání těžších úloh. Stále trénujeme porovnávání čísel a krokování. Prvouka se nesla v duchu Vánoc a tradic, jež při této příležitosti dodržujeme. Zkusili jsme si vyrobit ledový svícen a tím zároveň pochopili, jak voda mění své skupenství pomocí teploty. Nezapomněli jsme ani na své bližní a zúčastnili se sbírky ,,Krabice od bot“, kdy děti věnovaly své věci dvěma dětem. Ty jsme zabalili do krásných dárků a předali.