Co je u nás nového

Duben 2018

 

V dubnu jsme se ve škole i mimo školu věnovali tématu povolání. Děti navštívily rovnou dvě exkurze. První exkurze se konala ve firmě Wendell. Stavbou nás provedl Kryštůfkův tatínek a všichni byli z exkurze nadšení. Druhá exkurze se konala ve firmě Linteo. Děti zjistily, jak vzniká obal na výrobek, fotily si svou oblíbenou hračku a zkoušely si svůj vlastní design kapesníků.

 

 

V pátek 20. dubna nás navštívilo divadlo a v úterý 24. jsme jeli za seniory do Domova pro seniory. Dopoledne jsme strávili vyráběním.

 

     

 

Pátek před slavením Čarodějnic jsme strávili dopoledne plné kouzel a her. Děti plnily úkoly a také čarovaly. 🙂

            

             

 

Tento měsíc jsme shrnuli také proběhlé čtvrtletí během triády. V češtině děti stále pokračují ve zlepšování jejich psacích a čtenářských dovedností. Spousta dětí již dokončila poslední třetí díl a věnují se přepisu tiskacího písma do psacího, ověřují si naučené dovednosti. Učíme se skládat věty, posloupnost ve větách a trénujeme porozumění textu. V matematice trénujeme číselnou řadu do 20, počítání zpaměti, porozumění slovním úlohám a spojování dvou bodů, pomocí pravítka. V dubnu pokračujeme v pozorování jarních květin a část dubna jsme věnovali velkému a velice zajímavému tématu – Vesmír. Děti poznávají sluneční soustavu a jednotlivé planety. Nevyhnuli jsme se ani astrologii, kde si povídáme o ,,souhvězdích“.

            

 

Březen 2018

 

Březen byl v naší školičce plný akcí, ale také bylo několik prázdnin. V tomto měsíci měli školáci hned jarní prázdniny a o dva týdny později velikonoční. I tak jsme toho spoustu stihli. Březen jsme zahájili Dnem otevřených dveří. Děti na tento den přichystaly samy občerstvení – pekly buchtu. Pečlivá byla i příprava. Děti si napsaly recept, spočítaly, kolik je potřeba na dvě takové buchty a suroviny si šly koupit do místního obchodu. Skvěle také zvládají péči o mazlíčka Bibinku. Samy si už rozdělí práci, krmí ji a čistí jí klec.

 

                

 

V úterý 6. 3. k nám do školy a školky přijela paní s muzikoterapeutickou pohádkou Jak pračlovíček k ohni přišel, děti byly nadšené.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Noc s Andersenem se konala v pátek 23. a děti si ji velmi užily. Plnily několik úkolů, které se týkaly tématu Pejsek a kočička, Josef Čapek a H. Ch. Andersen. Ráno jsme společně s rodiči posnídali a přečetli si knížku.

 

          

 

V pondělí 26. 3. se u nás konaly Velikonoční dílničky, kde si návštěvníci mohli vyrobit spoustu velikonoční výzdoby, uplést pomlázku, ozdobit vajíčka.

 

           

 

Ve středu 28. 3. jsme měli možnost zblízka poznat práci záchranáře, prohlédnout si vybavení sanitky a dokonce některé zařízení vyzkoušet ,, na vlastní kůži“.

 

        

 

V březnu začalo také několik nových kroužků. Děti mohou navštěvovat technický kroužek, dramatický kroužek a jógu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V českém jazyce už některé děti umí všechna psací písmena, dokáží porozumět i náročným textům, vyprávět příběh a učíme se vyjadřovat v kruhu. Trénujeme přepis z tiskacího písma do psacího, skládáme věty, čteme si o jaru. V matematice si děti rozšiřují číselný obor o nová čísla do 20, pracují s doplňkem a zkouší zvládat více číselných operací najednou. Zapojili jsme do matematiky nové prostředí ,,autobus“ a učíme se počítat zpaměti. Matematické hry nás baví, a proto hrajeme: piráty,početního krále, bingo, jaké číslo si myslím atd. Začalo jaro, to znamená, že nás láká trávit více času venku, pozorujeme přírodu a první jarní rostliny.

 

Únor 2018

V únoru jsme začali předáváním vysvědčení. Byl to den NARUBY a tak bylo vše úplně jinak, než jsme zvyklí. Místo chlapečka nám přišla do třídy paní učitelka Ema, některé děti přišly v pyžamu a někdo dokonce přišel za prasátko. Rozdali jsme si vysvědčení, hráli jsme hry, děti učily paní učitelky. Byl to veselý den. 🙂

             

 

V pátek 9. února proběhl ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Základní školou speciální karneval. Do školy přišly zpěvačky, kovbojka, ale také rytíř, medvěd, drak či motýlek. Děti si karnevalové hry a tančení moc užily. Odpoledne si přišli na své také rodiče, kteří se zúčastnili kavárničky. Paní Štěpánková upekla výbornou buchtu, uvařili jsme si kávu a čaj a strávili společně příjemné odpoledne. Probrali jsme všechna důležitá a aktuální témata týkající se našich prvňáčků.

 

 

V rámci tělocviku děti ještě absolvovaly poslední lekce bruslení s lektorem a někteří z nich se zúčastnily lyžařského výcviku ve ski areálů Přívrat.  Adaptace na lyže probíhala v kid parku, kde si děti měly možnost vyzkoušet Pingui kolotoč, provazovou lanovku a slalom mezi zvířátky. Díky instruktorovi Láďovi se malí lyžaři seznámili s dovednostmi, jako je např. nácvik základního postoje, rovnováha ve skluzu na jedné lyži, pluh a oblouk v pluhu. To vše probíhalo hravou formou a s různými pěnovými pomůckami. Závěrečné dva dny se nesly v duchu závodů a karnevalových masek. K dobré náladě a pohodě přispělo i úžasné zázemí a lidé ze ski-areálu.

         

 

A jak nám jde učení? Všichni pracují dle svého tempa a učí se novým věcem. V českém jazyce už někteří dokončili první díl a s chutí se vrhli na další. Některé dokonce psaní baví natolik, že už mají hotový i třetí díl. 🙂 Učíme se porozumět stále náročnějším textům, pracovat s nimi, individuálně procvičujeme čárky a háčky ve slovech a abecedu. Pokračujeme ještě ve čtení Ferdy a poznáváme pocity z jiných úhlů pohledu. Stále nás baví jóga, relaxujeme u mandal. Matematika nás baví, především matematické chvilky, kdy zkoumáme a hrajeme si s čísly. Už jsme překročili desítku a známe i pojem ,,tucet“. Slovní úlohy nám občas zamotají hlavu,ale my si s nimi poradíme 🙂 V únoru jsme se v Prvouce  věnovali tématům lidské tělo, hygiena, zdravá výživa a první pomoc. Děti se dozvěděly mnoho informací o tom, jak to funguje a vypadá uvnitř nás. Pomocí dramatizace jsme si vyzkoušeli krizové situace a poznali, jak se v nich zachovat. V hudební výchově se učíme nové písničky, např. Zima, Krtek, a Hoky koky. Stále trénujeme udržování pravidelného rytmu, pomáhá nám hra na djembe a různá hudebně-tělesná cvičení.

              

 

 

 

 Leden 2018

 

Jak jsme se měli v lednu?

Začali jsme chodit bruslit, což nás moc baví. Zvládli jsme celkem tři lekce, další dvě nás čekají v únoru. Také jsme si do sytosti užívali sněhu. Občas se z nás stávali i andílci. 🙂

 

Ve čtvrtek 11. 1. se z nás stali bubeníci, kdy přijel pan Jasanský a učil nás nejen bubnovat.

 

         

 

Dalším zajímavým dnem bylo 31. 1. Místo vysvědčení jsme jeli do Pardubic na koncert do Sukovy síně. Koncert se jmenoval Karneval zvířat a při poslechu hudby jsme poznávali nové hudební nástroje. Vysvědčení jsme si dali až den poté. Celé to vlastně bylo NARUBY, ale o tom až v únoru. 🙂

 

     

 

V českém jazyce se učíme psací písmena, je to pro nás nové, některé tvary složité, ale moc se snažíme. Někteří z nás jen vejdou do třídy, už z aktovky tahají písanku a píší o sto šest. Ve čtení se stále zlepšujeme, někdy si už bereme knížky s jednoduchými texty nebo encyklopedie a v kroužku povídáme, co jsme se zajímavého dozvěděli. Společně začínáme číst knížku o žabákovi Ferdovi a poznáváme, jaké pocity můžeme mít a že je v pořádku, i když kolem nás proletí muška Hněv nebo Smutek. Společně se učíme, jak s pocity zacházet dál. Píšeme také v matematice, procvičili jsme čísla 7, 8 ,9. Pokračujeme v krokování a stavíme stavby z krychliček podle plánku. Hrajeme si s modelínou a špachtlemi. Prvouka nás baví. Celý leden si povídáme, jak vypadá naše tělo, ale také jak funguje uvnitř. V angličtině jsme začali také probírat lidské tělo a kalendář. Často hrajeme hry na procvičování i již probraných slovíček. V ateliéru jsme vyráběli obrázky z tvarů a fólií a vyzdobili si jimi třídu. Také nás Lenka naučila plést náramek, což nás moc bavilo a dělali jsme sněhuláka z ponožky.

 

Prosinec 2017

 

Během prosince zažily děti mnoho krásných zážitků zejména při chystání se na Vánoce.

 

V úterý 5. prosince navštívil děti Mikuláš s anděly a čertíkem. Děti jim pověděly básničky, zatančily na čertovskou písničku a poté společně pracovali na mikulášských úkolech. Děti od Mikuláše dostaly balíček a i zbytek dne probíhal ve znamení této tradice.

 

 

Ve středu 13. jsme s dětmi jeli za panem farářem do evangelického kostela v Horní Čermné. Pan farář se nám úžasně věnoval, zazpívali jsme si, společně postavili betlém a povídali si o kostele a Vánocích. Nakonec jsme zakončili výlet velmi dobrodružně, když nám ujel autobus. 🙂

 

Poslední vánoční týden by ve znamení krásných zážitků a povídání si o tom, co pro nás Vánoce znamenají a jak je důležité být s těmi, které máme rádi. Během tohoto týdne jsme pekli cukroví, které jsme hned další den vzali s sebou na ochutnání do Domova pro seniory. Tam děti zahrály babičkám a dědečkům maňáskové divadlo a zazpívaly koledy. Poté se povídalo o vánočních zvycích dříve a dnes a bylo velmi zajímavé dozvědět se o tom, jaké dárky a zvyky pamatují senioři. Ten stejný den jsme s dětmi zavítali na výstavu Pohádkové Vánoce. Děti mohly obdivovat krásné betlémy a kostýmy z pohádek. Další den ve škole proběhla čtenářská dílna pod vedením Dáši Tenenkové. Děti si jí velmi užily, společně pracovaly po přečtení s knihou i tématem knihy, které bylo Vánoční hvězda a husa Líza. Ve čtvrtek jsme si společně s rodiči vyrobili ozdoby na strom venku a zazpívali si vánoční koledy. V pátek jsme se s dětmi během dopoledne loučili, děti si vylosovaly každý dáreček, ochutnaly cukroví, zazpívaly koledy, vyzkoušely nové hry a poté na ně čekalo divadlo, které přijelo k nám do školy.

 

 

A co nového se dělo v učení? 🙂 Ukončili jsme již sešit cviků pro psaní a mohli začít s prvními psacími tvary. Děti se s nadšením vrhly do nové výzvy a trénují malé psací samohlásky. Ve čtení již čteme

malé tiskací písmena, dáváme důraz na porozumění textu a využíváme k tomu různé pomůcky, které si mohou děti vybrat podle složitosti. V ateliéru děti vyráběly andílky, hvězdy, přání pro rodiče a svícínkya během vyrábění procvičovaly slova jako glue, cut, pencil a další. V angličtině opakovali již naučená slovíčka z minulých měsíců, ale přidaly i nová jako star, bell a další k tématu Vánoce. V matematice jsme pokročili k početním operacím (přidej, uber), naučili se psát číslice 4 – 6 a přitom poznali i významnou úlohu nuly, děti se pomalu učí rozhodovat, jaký postup zvolí při počítání těžších úloh. Stále trénujeme porovnávání čísel a krokování. Prvouka se nesla v duchu Vánoc a tradic, jež při této příležitosti dodržujeme. Zkusili jsme si vyrobit ledový svícen a tím zároveň pochopili, jak voda mění své skupenství pomocí teploty. Nezapomněli jsme ani na své bližní a zúčastnili se sbírky ,,Krabice od bot“, kdy děti věnovaly své věci dvěma dětem. Ty jsme zabalili do krásných dárků a předali.