Rodičovské kavárničky 2019

Kavárničky jsou neformální setkávání rodičů dětí, které navštěvují MŠ i ZŠ. Někdy jsou pro rodiče jen MŠ nebo jen ZŠ, některé jsou spojené. Na kavárničkách se rodiče mohou blíže poznat, pomoct s výrobou pomůcek pro děti, domlouvat společně akce a získávat osobnější a bližší zpětnou vazbu od pedagogů.

22. února od 15:30kavárnička pro rodiče dětí ZŠ Sovičky

7. března od 15 kavárnička pro rodiče dětí MŠ Myšičky

14. března od 16 – kavárnička pro rodiče dětí MŠ Zajíčci

24. května od 15:30 kavárnička pro rodiče dětí ZŠ Sovičky