Co nabízíme v naší škole?

  • Partnerský a respektující přístup
  • Individuální přístup k dítěti
  • Rodinnou a přátelskou atmosféru
  • Menší počet dětí ve třídách
  • Práce dětí v týmech, skupinách
  • Slovní hodnocení, sebehodnocení
  • Zapojení rodičů do chodu školy
  • Smíšené kolektivy
  • Vzdělávací program ZAČÍT SPOLU

 

 

Projekty: