Denní program

Denní program 

6.30 – 7.30   volné hry a aktivity podle přání dětí, skupinové činnosti, individuální péče (třída Zajíčků)

 

7.30  rozcházení dětí do svých tříd

 

7.30 – 8.15   průběžná svačina, děti si volí velikost svačiny a podílejí se na její přípravě

 

8.30 – 8.45  komunikativní kruh (přivítání, sdělování dojmů, zážitků, seznámení s tématem…)

 

8.45 – 9.00  ranní cvičení (zdravotně – preventivní cviky, jógové cvičení, pohybové hry, relaxace)

 

9.00 – 9.30  didakticky cílené činnosti (ve skupinách nebo individuálně), smyslové a společenské hry v centrech aktivit

 

9.30 – 9.45   hodnotící kruh (sdílení zkušeností, hodnocení své práce i spolupráce, doporučení pro další činnosti…)

 

9.45 – 11.45  převlékání, pobyt venku (vycházky, školní zahrada)

 

11.45 – 12.30  oběd, hygiena, příprava na odpočinek

 

12.15 – 12.30   rozcházení dětí po obědě

 

12.30 – 13.00   čtení pohádek, zájmové činnosti předškoláků

 

13.00 – 14.00  klidové aktivity zacílené na rozvoj předmatematickýcké a předčtenářské gramotnosti s dětmi, které nepotřebují spát

 

 

13.30 – 14.45  průběžná svačinka

 

14.30   začátek odpoledního rozcházení dětí (dříve jen po individuální domluvě)

 

14.00 – 15.00   libovolné hry a zájmové činnosti dle výběru dětí

 

15.00 – 16.00  spojení ve třídě Myšiček, odpolední zájmové činnosti a hry, pobyt venku, individuální péče, rozcházení dětí

 

Denní režim je dodržován velmi volně, je přizpůsoben činnostem a situacím, které vyplývají ze zájmů, her a individuálních potřeb dětí.