Denní program

Denní program – 1. třída (Zajíčci)

 

6.30   –   8.45      volné hry a aktivity podle přání dětí, skupinové

činnosti, individuální péče, ranní úkol s rodiči

 

8.00   –   8.45     individuální podávání svačiny, děti si volí velikost

svačiny, samy se podílejí na přípravě

 

8.45   –   9.10      ranní kruh (přivítání, sdílení zážitků, seznámení

s tématem, ranní cvičení (zdravotně – preventivní cviky,

jógové cvičení, pohybové hry, tanečky apod.)

 

9.10   –   9.30      práce v centrech aktivit dle tématu a zadání

2 x týdně spolupráce s anglicky mluvícím lektorem

 

9.35   –   9.45      hodnotící kruh (sdílení zkušeností, hodnocení své práce

i spolupráce, doporučení pro další činnosti)

 

9.45   –  11.45     oblékání, pobyt venku

 

11.45   –  12.15      převlékání, hygiena, oběd

 

12.15   –  12.30      příprava na odpočinek, rozcházení dětí

 

12.30   –  14.20      poslech pohádky, hudby, spánek, odpočinek

 

13.00   –  13.20     didakticky zacílené činnosti na rozvoj před matematické

a před čtenářské gramotnosti s dětmi, které nepotřebují

spát

13.20   –  14.20     volné, klidové aktivity pro nespící děti

 

14.20   –  14.45      hygiena, svačina

 

14.45   –  16.00      odpolední zájmové činnosti a hry dětí, pobyt venku,

individuální péče, rozcházení dětí

 

Zdravotně-preventivní cviky provádíme minimálně 3x týdně.

 

Denní režim je dodržován velmi volně, je přizpůsoben činnostem a situacím, které vyplývají ze zájmů, her a individuálních potřeb dětí.

 

 

 Denní program – 2. třída (Myšičky)

 

 

6.30 – 7.30      ranní hry a volné aktivity dle přání dětí nebo nabídky

uč. v 1.tř. (Zajíčci)

 

7.30 – 8.45     volné hry a aktivity podle přání dětí, skupinové

činnosti v koutcích, individuální péče,

hygiena, svačina – děti si samy rozhodují o velikosti svačinky,

samy si mohou namazat pomazánku, nalít si nápoj

 

8.45 – 9.00     komunikativní kruh (přivítání, sdělování dojmů, zážitků,

seznámení s tématem, jazyková a hudební chvilka),

ranní cvičení (zdravotní cviky, pohybové hry, tanečky, jóga)

 

9.00 – 9.20      didakticky cílené činnosti (ve skupinách nebo

individuálně), smyslové i společenské hry v centrech

aktivit, případně hodnotící kruh (sdílení zkušeností, hodnocení své práce)

 

9.30 – 11.15    převlékání, pobyt venku (vycházky, školní zahrada)

 

11.15 – 11.45   převlékání, oběd

 

11.45 – 12.00   hygiena, příprava na odpočinek, rozcházení dětí

 

12.00 – 14.00   odpolední spánek, odpočinek (nespícím dětem jsou umožněny

klidové činnosti dle vlastního výběru)

 

14.00 – 14.45   hygiena,  průběžná svačina

 

14.00 – 14.45   libovolné hry a zájmové činnosti dle výběru dětí, rozcházení dětí

 

14.30 rozcházení dětí

 

14.45 – 16.00    spojování ve třídě Zajíčků, odpolední zájmové činnosti a hry

 

 

 

Zdravotně-preventivní cviky provádíme minimálně 3x týdně.

 

 

Denní režim je dodržován velmi volně, je přizpůsoben činnostem a situacím, které vyplývají ze zájmů, her a individuálních potřeb dětí.