Harmonogram akcí 2020/2021 – I. pololetí

Září

14.  9. Zahájení plaveckého výcviku (předškoláci)

17 .9. Informační schůzka pro rodiče 16:00 – 17:00 (všechny třídy MŠ)

 

Říjen

5. 10. Divadelní představení Na zeleném paloučku (KC)

7.10. Drakiáda (fotbalové hřiště) od 16:00

15. 10. Sdílený logoped (depistáž)

15.10. Podzimní kavárnička (třída Myšiček) 16:00 – 17:30

22.10. Podzimní kavárnička (třída Žabiček a Zajíčků) 16:00 – 17:30

29.-30.10. Podzimní prázdniny

 

Listopad

4. 11. Divadelní představení O pračlovíčkovi (KC)

4.11.  Triády – společné setkání rodič-dítě-učitel od 13:00  (třída Zajíčků a Žabiček)

10.11. Broučkiáda od 16:00

12.11. Triáda – společné setkání rodič-dítě-učitel od 13:00 (třída Myšiček)

28.11. Vánoční jarmark

 

Prosinec

3.12. Divadelní představení Jak se čerti ženili

4.12. Mikuláš ve školce

7.12. Vánoční kavárnička (třída Zajíčků a Žabiček) 16:00 – 17:30

10.12. Vánoční kavárnička (třída Myšiček) 16:00 – 17:30

21.12. Vánoční naladění od 16:00

23.12. – 3. 1. Vánoční prázdniny