Harmonogram akcí 2019/2020 – I. pololetí

Září

16. 9. Informační schůzka pro rodiče 16:00 – 17:00 (obě třídy MŠ)

16.9. Zahájení plaveckého výcviku (předškoláci)

 

 

Říjen

1.10. Hrátky ve školce s babičkou a dědečkem (třída Zajíčků) 16:00-17:30

8.10. Screeningové vyšetření zraku od 8:30

8.10. Drakiáda (fotbalové hřiště) od 16:00

22.10. Jak vychovat lesní strašidlo (muzikoterapeutická pohádka v MŠ)

24.10. Sdílený logoped (depistáž)

24.10. Podzimní kavárnička (třída Myšiček) 16:00 – 17:30

29. -30.10. Podzimní prázdniny

31.10. – 1.11. Ředitelské volno

 

Listopad

6.11. Broučkiáda od 16:00

13.11. Triáda – společné setkání rodič-dítě-učitel (třída Zajíčků)

14.11. Triáda – společné setkání rodič-dítě-učitel (třída Myšiček)

 

Prosinec

3.12. Mikulášská kavárnička (třída Myšiček) 16:00 – 17:30

5.12. Mikuláš ve školce

12.12. Vánoční kavárnička (třída Zajíčků) 16:00 – 17:30

19.12. Výměna cukroví (předvánoční akce) od 16:00

23.12. – 6.1. Vánoční prázdniny