Mateřská škola – AKCE 2018

Leden

11. 1. Bubnování 8:45 (Myšičky), 9:45 (Zajíčci), Screening očí

22. 1. Rodič coby trenažér 17:00 – 19:00 (přednáška)

31. 1. Karneval zvířat (výlet do Pardubic) – předškoláci

 

Únor

2. 2. Pololetní prázdniny

9. 2. Divadlo Jo-Joo 10:45

14. – 20. 2. Lyžařský výcvik (při příznivém počasí)

22. 2. Rodičovská kavárna – Myšičky 15:30 – 17:00

26. 2. Vývojové úkoly dětí i dospělých 17:00 – 19:00 (přednáška)

 

Březen

2. 3. Den otevřených dveří ZŠ a MŠ 15:00 – 17:00

6. 3. Divadlo v MŠ – Jak pračlovíček k ohni přišel 8:45 (I. skup.), 9:45 (II. skup.)

8. 3. Logopedická depistáž Zajíčci (mezi 9:00 – 9:30)

8. 3. Informační odpoledne Zajíčci 13:30 – 17:30 (individuální)

12. – 18. 3. Jarní prázdniny

26. 3. Velikonoční dílničky 15:30 – 17:00

29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny

 

Duben

Každou středu – Herničky pro nové zájemce (ve třídě Myšiček) od 9:00 – 11:00

11. 4. Rodičovská kavárna – Myšičky 15:30 – 17:00

20. 4. Divadlo Jo-Joo 10:45

 

Květen

10. 5. Rodičovská kavárna – Zajíčci 16:00 – 17:30

15. 5. Den pro rodinu 15:00 – 17:00

22. 5. Triády – Myšičky – informační schůzka (individuální) od 13:30

 

Červen

13. 6. Výlet do Pradědova muzea v Bludově

15. 6. Muzikoterapeutická pohádka – Abiba

21. 6. Předprázdninový rej 15:00 – 17:00

28. 6. Divadlo Jo-Joo 15:30 – Pasování předškoláků