Informace pro rodiče dětí, kteří zvažují žádost o odklad školní docházky.

Vyjádření z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí

  • Vážení rodiče, naše poradenské zařízení bude provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní docházky jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení. K zápisu prosím dodejte škole informaci, že zvažujete odklad. Ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby dodání našeho odborného stanoviska. Vyšetření budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem a to do 31. 8. 2020.
  • Zprávy již vyšetřených dětí průběžně odesíláme poštou zákonným zástupcům.

https://www.pppuo.cz/informace-dokumenty-ke-stazeni-formulare-1