Základní škola – AKCE 2018

LEDEN

 

Bubnování (Pavel Jasanský, Zeměznění) – 11. 1.

 

Rodič coby trenažér (přednáška pro rodiče, více na webu školy) – 22. 1., 17:00 – 19:00

 

31. ledna 2018 KARNEVAL ZVÍŘAT, Pardubice

 

ÚNOR

 

Pololetní prázdniny – pátek 2. 2.

 

Karneval – 9. 2. od 10 do 11:30 hod.

 

Rodičovská kavárnička v ZŠ – 9. 2., 16:00 – 17:00

 

BŘEZEN

 

Den otevřených dveří ZŠ i MŠ – 2. 3. – 15 – 17 hodin

 

Divadlo v MŠ a ZŠ – Jak pračlovíček k ohni přišel – 6. 3. –  8:45 (I. skup.), 9:45 (II. skup.)

 

Jarní prázdniny – 12. – 18. 3.

 

Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků – 21. 3.  – 15 hodin

 

Andersenova noc (se spaním ve škole) – 23. 3.

 

Velikonoční dílničky – 26. 3., 15:30 – 17:00

 

Prohlídka sanitky – 28. 3.

 

Velikonoční prázdniny – 29. – 30. 3.

 

DUBEN

 

Exkurze s p. Janyškou – 6. 4.

 

Vývojové úkoly dětí i dospělých (přednáška pro rodiče od Hany Jeništové) – 9. 4., 17:00 – 19:00

 

Triáda – 16. 4. – 12:40 -16:00

 

Divadlo – 20. 4., ve škole

 

Ředitelské volno – 30. 4.

 

KVĚTEN

 

Ředitelské volno – 7. 5.

 

Den pro rodinu – 15. 5. – 15 – 17 hodin

 

Rodičovská kavárnička – 31. 5. – 15:30

 

ČERVEN

 

Výlet do Pradědova muzea v Bludově – 13. 6.

 

Muzikoterapeutická pohádka – Abiba  15. 6.

 

Předprázdninový rej – 21. 6. od 15 do 17 hodin